En inspirerende aften

4. decem­ber 2018

Personalet øver jævn­ligt, for at være skar­pe i en uhelds­si­tu­a­tion. Fredag den 30. novem­ber var per­so­na­let sam­let til en opfrisk­ning, både på land og i van­det. Der var prak­ti­ske øvel­ser med HLR, hjer­testar­ter og for­skel­li­ge uhelds­si­tu­a­tio­ner. En inspi­re­ren­de aften, hvor man­ge for­skel­li­ge situ­a­tio­ner blev gen­nem­gå­et og afprø­vet

Læs mere

Klubmesterskaber 14 – 15 dec.

27. novem­ber 2018

Herning Svømmeklub afhol­der klub­mester­ska­ber, der­for er 25 meter bas­si­net luk­ket fra fre­dag den 14. decem­ber kl. 16.00 til og med lør­dag den 15. decem­ber kl. 14.00. Vores andre faci­li­te­ter ar åbne som van­lig.

Læs mere