Svingende brusevandstemperatur

Vi har desvær­re pro­ble­mer med sty­rin­gen af tem­pe­ra­tu­ren på bru­se­van­det. Brusevandet kan der­for svin­ge mel­lem 40 og 26 gra­der.
Vi arbej­der på at løse pro­ble­met.
Vi bekla­ger og håber på godt bru­se­vand igen fra ons­dag den. 31/10 🙏